Bianka

 

BiankaBianka van de Klomp is gediplomeerd Osteopaat bij Dieren.

Zij heeft altijd al de intentie gehad om met dieren te werken. Om dit te realiseren is zij begonnen met de opleiding humaan (voor mensen) fysiotherapie te Utrecht. Na het behalen van dit diploma is zij verder gaan studeren voor Dier Osteopaat bij de opleiding ICREO. In mei 2010 rondde zij de studie af en ontving zij het diploma.

Door de verbazingwekkend goede resultaten die zij behaalde in het behandelen van dieren, werd zij gemotiveerd om de osteopathie opleiding voor mensen te starten bij college Sutherland in Amsterdam. Deze zes jarige opleiding geeft een verdieping en meer inzicht in de osteopathie. In 2015 hoopt Bianka ook hier haar diploma te behalen.
In het najaar van 2012 kwam Bianka via een patientje in contact met de praktijk voor Alternatieve diergeneeskunde te Amsterdam. Dit kwam tot een samenwerking waarbij Bianka elke 3 weken in de praktijk aanwezig is. Per oktober 2013 is zij zelfs wekelijks op woensdag in de praktijk.

Wat is osteopathie?

De naam osteopathie komt uit het Grieks. Osteos betekent ‘bot’ en pathos betekent ‘lijden’. Vanuit deze vertaling betekent osteopathie het lijden van de botten opsporen om deze daarna te verhelpen.
Het woord pathos betekent ook ‘emotie’ en ‘gevoel’, denk aan de woorden empathie, (invoelen) en sympathie (meevoelen, meebewegen). Vanuit deze betekenis duidt osteopathie op het ‘gevoel’, en de ‘beweging’ van het bot.
Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaal benadering van de klacht. Er wordt gezocht naar wervelblokkades en bewegingsverlies in de beenderen, gewrichten en spieren (het bewegingsapparaat), in de inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel (het orgaansysteem) en de schedelbeenderen, het heiligbeen en de circulatie van het hersenvocht (het craniosacrale systeem).

 

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar:
• Centrum Alternatieve Diergeneeskunde bellen op tel.nr. 020-6656655
• Bianka van de Klomp op tel. nr. 06-45534431
of mailen naar:
info@osteopathievdklomp.nl
Zie voor meer informatie over osteopathie de website:
www.hondosteopaat.nl
www.paardosteopaat.nl