Waarom

Waarom alternatief?
 
Net als andere beroepen is ook de diergeneeskunde de laatste decennia snel veranderd. Behalve nieuwe westerse diagnoses en therapieën, wordt er ook vaker gebruik gemaakt van alternatieven, zoals homeopathie en acupunctuur. Voor een steeds grotere groep mensen is dit eigenlijk geen punt van discussie meer.
 
De discussie gaat vaak over het al dan niet wetenschappelijk aantonen van de methodes die gebruikt worden. Redenen voor mensen om hun dier een alternatieve behandeling te geven is vaak omdat de reguliere diergeneeskunde op een zeker moment geen duidelijke verbetering geeft van de klacht(en).
 
Er zijn ook eigenaren die zelf liever geen antibiotica of bijvoorbeeld prednison slikken en vinden dat ook hun dieren dat niet altijd hoeven te doen.
Behalve naar de klacht van het dier wordt ook gekeken naar het samenspel van factoren die uiteindelijk tot de ziekte hebben geleid. Er wordt uitvoerig navraag gedaan naar de voeding, huisvesting en het gedrag van uw dier. De behandeling is vervolgens dan ook niet alleen gericht op de klacht, maar op het dier in zijn geheel.
 
Men spreekt dan ook vaak van een holistische benadering. Hiermee wordt bedoeld dat andere factoren zoals emoties, voeding, omgeving een grotere rol spelen bij de diagnose en de uiteindelijke behandeling. Als laatste moet u zich realiseren dat de klacht binnen de alternatieve diergeneeskunde niet centraal staat.
 
Genezing heeft een hele andere betekenis gekregen.