Meetmethodes

Meetinstrumenten
Radiësthesie betekent letterlijk voelen of waarnemen van straling.
De energie om ons heen is te testen. Hier zijn geen occulte, bovennatuurlijke of paranormale gaven voor nodig. Dat er minime electrische stroompjes over onze huid lopen is bekend (ECG, EEG) en dat magnetische velden storend werken op gevoelige apparatuur en gezondheid is ook bekend.

Biotensor
Met onder andere de biotensor worden deze energetische velden waargenomen. In de medische radiësthesie wordt onder andere gebruik gemaakt van een biotensor om de electromagnetische regulatiesystemen van een mens of dier door te meten. Deze door de Duitser Oberbach (her)ontdekte biotensor wordt door degene die de tests uitvoerd vastgehouden. Afhankelijk van wat en hoe er gestest wordt geeft het apparaat een uitslag.

De Lecher-antenne
De Lecher-antenne is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het centrale deel bevat een lus vergelijkbaar met het geleidingssysteem voor elektromagnetische golven. Het apparaat is voorzien van een schuifweerstand waarmee specifieke frequenties kunnen worden opgespoord en gemeten. In de linker arm van het apparaat kan een magnetisch gepoold staafje worden geschoven om zo de polariteit van de antenne te veranderen.
Behalve het bepalen van aardstralen of bijvoorbeeld een waterbron onder de grond wordt het apparaat ook gebruikt om de energetische balans van organen te meten.

Tijdens het meten wordt de antenne in beide handen gehouden en boven het te meten dier bewogen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het onbewuste waarnemingsvermogen van degene die aan het meten is. De antenne zal automatisch bewegen op het punt waar de energie die men wil meten het sterkst is. Als een magneet die een andere magneet afstoot, als een harde wind die je in de rug blaast zal de antenne omslaan. Het aantal slagen en de polariteit vertellen iets over het orgaan wat gemeten wordt.

Voor een heleboel organen is bekend op welke frequentie deze resoneren en dit is met behulp van de schuifweerstand in te stellen op de Lecherantenne.
Naast allerlei andere instrumenten is de Lecherantenne daarom bij uitstek geschikt om de energetische toestand van een dier te meten.
Het is weinig belastend en kan tot op zekere hoogte ook bij wat moeilijkere patiënten (agressief, angstig, etc.) gedaan worden. Om het instrument te leren beheersen zijn geen paranormale gaven nodig, maar voor sommige mensen wel doorzettingsvermogen.