Energielagen

De betekenis van holistische diergeneeskunde
Holo betekend geheel. Holistische diergeneeskunde is een vorm van diergeneeskunde waarbij aspecten als emoties, energie en spiritualiteit een grotere rol spelen dan in de reguliere diergeneeskunde.
Om te begrijpen hoe zowel de reguliere als de alternatieve therapiën met elkaar in verband staan is het nodig om het een en ander over energielagen uit te leggen.
Energetische geneeskunde zoals acupunctuur, homeopathie, osteopathie en nog diverse andere therapiewijzen, hebben te maken met trilling ook wel energie genoemd. Deze trilling valt buiten ons normale waarnemingsvermogen en kan alleen met behulp van instrumenten of intuïtie worden gevoeld/gemeten.
Bij de diagnostiek en de behandeling van het dier gaat men ervan uit dat een dier behalve een fysiek ook een energetisch systeem heeft. De Chinezen noemen deze energie Chi, deze is ook verwant aan het Griekse Pneuma, Prana vanuit de Yoga en in het Latijn Spiritis Vitalis. Deze energie houdt niet op aan de buitenkant van de vacht, maar maakt deel uit van een groter geheel. De energie is onder te verdelen in een drietal lagen, met voor elke laag een aantal specifieke eigenschappen.

Fysieke laag
Deze bevindt zich bij de mens op 0-10 cm en bij de hond op 0-5 cm afstand van het lichaam. Alle fysieke klachten zijn hierin terug te vinden.

 

Emotinonele laag
Bij de hond tussen de 5 en de 20 en bij de mens tussen de 10 en de 30 cm van het lichaam bevindt zich de emotionele laag. Emotionele klachten zijn hierin energetisch terug te vinden.

 

Spirituele laag
Op meer dan 30 cm bij de mens verwijderd en meer dan 20 cm bij de hond bevind zich de spirituele laag. In deze laag bevinden zich onder andere de persoonlijke spirituele taken en overgeërfde familiepatronen. In deze buitenste laag bevinden zich ook de chacra’s welke een belangrijke rol spelen in de uitwisseling met de buitenwereld.

 

Westerse benadering
In de Westerse benadering van een ziekte wordt gekeken naar het fysieke functioneren van een dier. Het geneeskundig model is gebaseerd op de aanname dat de wereld en dus ook het dier opgebouwd is uit materie. Door de materie te bestuderen krijgt men inzicht in hoe een dier functioneert en hoe ziekte ontstaat. Door middel van dit onderzoek krijgt men ook een idee over wat de norm is (bijvoorbeeld de normaalwaarden van bloedonderzoek). Een afwijking van de norm kan leiden tot ziekte. Deze wordt behandeld door de norm via chemische en/of lichamelijke ingrepen te herstellen.

 

Al veel langer dan de Westerse geneeskunde bestaan er ook geneeswijzen die een andere basisprincipe hanteren bij hun benadering van ziekte.
Een voorbeeld hiervan is de Traditionele Chinese Geneeswijze. In het oude China heeft men een energetisch model aangenomen om hiermee de mens, dieren en de omgeving te kunnen verklaren. De wisseling van de seizoenen, de groei van de gewassen, het ouder worden van de mensen en nog veel meer wordt vanuit dit energetisch model verklaart.

 

Mens en dier zijn met hun eigen energiesysteem uiteindelijk onderdeel van een veel groter geheel. Ook energie uit de omgeving, onder andere via voeding- en ademenergie wordt opgenomen in het lichaam. In het lichaam en daarbuiten vindt een constante stroom van Chi plaats. Ziekte voor een acupuncturist is dan ook geen afwijking van de materie, maar een afwijking van de energie. De behandeling is dan ook gericht op het herstellen van de energiestroom om zo het systeem te ‘ontkrampen’ en uiteindelijk ook de fysieke klachten te verhelpen. Zie verder ook het verhaal over acupunctuur onder het kopje behandelmethodes.
Zoals hiervoor al vermeldt houdt de energie niet op aan de buitenkant van de vacht. Hoe verder je van een dier verwijderd bent hoe meer emotionele en spirituele aspecten een rol gaan spelen in de kwaliteit van de trillingen die om het dier heen hangen. Onder andere de Ayurveda, maar bijvoorbeeld ook de Bach bloesem therapie en homeopathische verdunningen boven de D30 houden zich bezig met de spiritulele laag. Het gaat hierbij om bewustzijn en intuïtie.

 

In dit gedeelte rijpen onze ideeën, visies en helaas ook onze dogma’s.
De behandeling is er dan ook op gericht om vastzittende gedachten weer te laten stromen en om meer gebruik te maken van de kwaliteiten die elk individu tot zijn beschikking heeft. Hiermee zal uiteindelijk ook meer energie terugstromen naar de fysieke laag.

 

Samenvatting:
Het verschil tussen de holistische en de reguliere diergeneeskunde is een verschil in benadering.
Regulier (Westers) wordt alleen rekening gehouden met de fysieke laag, voor een holistisch dierenarts is de emotionele en spirituele laag van een ziekte net zo belangrijk.
Wilt u meer lezen over een aantal van de verschillende therapiën, leest u dan verder onder methodes.
Om de energie en vooral natuurlijk het niet goed doorstromen ervan te kunnen vaststellen worden er diverse technieken gebruikt. In de Chinese acupunctuur maakt men gebruik van de pols – en tongdiagnostiek. Deze geeft inzicht in hoe de elementen en de daarbij behorende energie al dan niet in balans zijn. Er bestaan ook diverse instrumenten om de verschillende energielagen door te meten. Als u hier in geïnteresseerd bent, leest u dan verder onder meetmethodes bij filosofie.