Homeopathie

Inleiding
De filosofie achter de homeopathie is, net als bij alle andere holistische geneeswijzen, gebaseerd op de gedachte dat lichaam, geest en emoties samen een geheel vormen. Samuel Hahnemann (1755-1843) wordt gezien als de grondlegger van de (klassieke) homeopathie. Zijn overtuiging was: “similia similibus curentur“, dat wil zeggen “het gelijkende wordt met het gelijkende genezen”. Tijdens een van zijn toespraken wees hij bovendien al op de grote overeenkomsten in werking en toepassing bij mens en dier. In de klassieke homeopathie gaat men altijd op zoek naar het zogenaamde constitutiemiddel. Door middel van observatie en aan de hand van informatie met betrekking tot de aard van de klachten, probeert men vast te stellen tot welk constitutietype een mens of dier behoort. De homeopaat kiest dan 1 middel, het constitutiemiddel, dat er voor moet zorgen dat het zelfgenezend vermogen gestimuleerd wordt.
Sommige constitutietypes zijn redelijk makkelijk herkenbaar aan hun psychische en/of lichamelijke, aangeboren of verworven eigenschappen. Twee duidelijke voorbeelden zijn:

  • De Aurum metallicumhond: is volbloedig, krachtig en zwaar gebouwd. Het is een levendig en enthousiast, dominant en zelfverzekerd dier, dat soms een ruziezoeker kan zijn.
  • De Ignatiahond: ziet men veel onder de Golden Retrievers. Het is meestal een teef, altijd vriendelijk, niet uitbundig, ogenschijnlijk rustig, wat verlegen en introvert.

 

 

Diagnostiek
Binnen de diagnostiek staat de individuele diagnose voorop. Dus “mank rechtsvoor na inspanning” is niet voldoende om een goede diagnose te stellen. De klassiek homeopaat ziet symptomen van ziekte namelijk als “het ergens uit balans zijn”. Door middel van antwoorden op vragen (bijv. sinds wanneer is hij kreupel; wat verergert de kreupelheid; waarvan heeft hij nog meer last; hoe reageert hij op …) wordt geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van fysieke en andere klachten, het karakter, de leefomgeving. Uit al deze informatie kan men dan komen tot een typebepaling en daarmee tot de keuze van het juiste constitutiemiddel.
Even terug naar onze Ignatiahond: Het is bekend dat bij dit type hond specifieke huidklachten kunnen voorkomen. Hoewel het lijkt alsof ze overal relaxed onder is, is dat niet zo. Deze hond verwerkt de dingen in stilte. Van binnen stapelt de spanning zich echter op. Op een gegeven moment zal dit een punt bereiken waarop het lichaam er niet langer mee om kan gaan. Als afleiding zal de hond beginnen met likken en bijten aan poten en vacht. Dit gedrag kan dwangmatig worden, met alle gevolgen van dien. De homeopathische diagnose zal in dit geval uitkomen bij het middel Ignatia, passend bij het totaalbeeld van lichamelijke en emotionele symptomen.
Echter, omdat het bepalen van een constitutietype, zeker bij dieren, niet altijd even makkelijk en in veel gevallen ook niet nodig is, wordt homeopathie al lang ook symptomatisch toegepast.
Een voorbeeld: Arsenicum album veroorzaakt bij gezonde mensen en dieren braken en diarree, snelle vermagering en uitputting. Volgens bovenstaand principe geeft Arsenicum album in een verdunning D6 verbetering bij buikgriep. Met andere woorden: wat bij een gezond mens of dier ziekmakend is, kan verdund juist genezend werken.

 

homeopatie04

 

Diagnostiek
Binnen de diagnostiek staat de individuele diagnose voorop. Dus “mank rechtsvoor na inspanning” is niet voldoende om een goede diagnose te stellen. De klassiek homeopaat ziet symptomen van ziekte namelijk als “het ergens uit balans zijn”. Door middel van antwoorden op vragen (bijv. sinds wanneer is hij kreupel; wat verergert de kreupelheid; waarvan heeft hij nog meer last; hoe reageert hij op …) wordt geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van fysieke en andere klachten, het karakter, de leefomgeving. Uit al deze informatie kan men dan komen tot een typebepaling en daarmee tot de keuze van het juiste constitutiemiddel.Even terug naar onze Ignatiahond: Het is bekend dat bij dit type hond specifieke huidklachten kunnen voorkomen. Hoewel het lijkt alsof ze overal relaxed onder is, is dat niet zo. Deze hond verwerkt de dingen in stilte. Van binnen stapelt de spanning zich echter op. Op een gegeven moment zal dit een punt bereiken waarop het lichaam er niet langer mee om kan gaan. Als afleiding zal de hond beginnen met likken en bijten aan poten en vacht. Dit gedrag kan dwangmatig worden, met alle gevolgen van dien. De homeopathische diagnose zal in dit geval uitkomen bij het middel Ignatia, passend bij het totaalbeeld van lichamelijke en emotionele symptomen.
Echter, omdat het bepalen van een constitutietype, zeker bij dieren, niet altijd even makkelijk en in veel gevallen ook niet nodig is, wordt homeopathie al lang ook symptomatisch toegepast.
Een voorbeeld: Arsenicum album veroorzaakt bij gezonde mensen en dieren braken en diarree, snelle vermagering en uitputting. Volgens bovenstaand principe geeft Arsenicum album in een verdunning D6 verbetering bij buikgriep. Met andere woorden: wat bij een gezond mens of dier ziekmakend is, kan verdund juist genezend werken.

 

Homeopathische geneesmiddelen
Homeopathische geneesmiddelen kunnen gemaakt zijn uit planten, mineralen en dierlijke grondstoffen. Het onderzoek naar de werkzaamheid van een stof is sinds de tijd van Hahnemann niet veranderd. Een gezonde proefpersoon neemt gedurende een bepaalde tijd dagelijks een onverdunde stof in en beschrijft elke dag nauwkeurig wat hij/zij voelt/waarneemt. Aan de hand van deze waarnemingen wordt uiteindelijk bepaald voor welke kwalen het uit die stof gemaakte middel ingezet kan worden. Tot op heden groeit de lijst met stoffen en hun bekende werkingen nog steeds.Daarnaast speelt het gebruik van (sterke) verdunningen een belangrijke rol. De processen die in evenwicht zijn worden door de kleine prikkel van zo’n middel niet uit balans gebracht. Diezelfde kleine prikkel heeft echter wel effect op processen in het organisme die instabiel zijn, en stimuleren zo een positieve genezingstendens. De verklaring voor de werking van de verdunningen is dat door het schudden de energie van de pure stof opgenomen wordt in het oplosmiddel; hoe meer verdund, des te sterker ook geschud.
Naast de enkelvoudige middelen bestaan er tegenwoordig ook uit verschillende stoffen samengestelde middelen, de zogenaamde complexmiddelen.
Ook in o.a. de nosodentherapie wordt gebruik gemaakt van het homeopathische principe. Een nosode is een van ziektemateriaal gemaakte homeopathische verdunning. Het lijkt een beetje op een vaccin. In een nosode is echter geen ziekteverwekker aanwezig maar alleen de energie/trilling van die ziekteverwekker.

homeopatie02

Bijwerkingen
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt kan het gebruik van homeopathische middelen wel degelijk bijwerkingen en/of schadelijke gevolgen hebben. Een groot gevaar is ook het bij voorbaat uitsluiten van de reguliere geneeskunde. Daarentegen is het mogelijk dat ten gevolge van het gebruik van reguliere medicijnen een ziektebeeld gecamoufleerd wordt, waardoor het voor de homeopaat moeilijker wordt om een juiste diagnose te stellen. Ook kan een te lang gebruik van homeopathische middelen het systeem van een dier wel degelijk uitputten (Atjo Westerhuis, schrijver van o.a. Hond en Homeopathie). Daarom is het niet ongebruikelijk om te doseren tot een omslagpunt. Zeker bij hoge potenties is voorzichtigheid geboden. Hoewel men voor de gewone huis-,tuin- en keukenkwaaltjes de homeopathische eerste-hulpmiddelen met een gerust hart kan gebruiken is het dus zeker niet aan te raden in andere gevallen zelf te gaan experimenteren.
Na zo’n 2 eeuwen niet serieus genomen te zijn door het gros van de reguliere (dieren)artsen, zijn er tegenwoordig onder hen die soms homeopathische middelen voorschrijven, al dan niet met voldoende kennis hierover.

 

Tot slot
Een lijst van erkende homeopathisch werkende dierenartsen is op te vragen bij de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Homeopathie (KNVH).
Er zijn diverse goede Nederlandstalige boeken over homeopathie en dieren in de handel.